Pet's Hug

Πολιτική Αλλαγών & Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Γενικές Οδηγίες – Προϋποθέσεις

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός δεκατέσσερις (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε την παραγγελία σας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017.

Τα προϊόντα προς αντικατάσταση – επιστροφή πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν, σε άριστη κατάσταση (εξαιρούνται ελαττωματικά είδη), με τις ειδικές σημάνσεις (καρτελάκια/barcode), την απόδειξη της αγοράς και για την περίπτωση που αιτείστε επιστροφή χρημάτων, το ειδικό έντυπο επιστροφής που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Επιστροφών (εναλλακτικά μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail της ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας info@petshug.gr). Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί. Αλλαγές και επιστροφή χρημάτων σε εκπτωτικά προϊόντα ή σε περίοδο εκπτώσεων θα γίνονται με αντικατάσταση προϊόντος κατόπιν συνεννοήσεως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εφόσον είναι εφικτό. Επιπρόσθετα, σας συνιστούμε κατά την προσπάθεια δοκιμής των ενδυμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με κάτι που μπορεί να αφήσει κάποιο σημάδι ή μυρωδιά, για παράδειγμα καλλυντικά, αρώματα, αποσμητικά, καπνός κλπ. Δεν θα είμαστε σε θέση να δεχτούμε οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος στο οποίο θα υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν τηρηθεί. 

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, αντικατάσταση ή επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο με την εταιρία Ταχυμεταφορών (Courier) που θα σας υποδείξουμε εμείς και κατόπιν έγκρισης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αφού επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail. Πρέπει να μεριμνήσετε ώστε το επιστρεφόμενο είδος να φτάσει σε εμάς ακέραιο. Η ασφαλής συσκευασία του για αποφυγή φθοράς κατά τη μεταφορά είναι δική σας ευθύνη. Σε περίπτωση επιστροφής με εταιρία Ταχυμεταφορών (Courier) δική σας επιλογής το κόστος επιστροφής βαρύνει εσάς. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιλέξετε την αποστολή με απλό ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, δεν μπορούμε να παραλάβουμε την επιστροφή σας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση σε αντικατάσταση αυτών. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το «www.petshug.gr» έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή – Αλλαγή Προϊόντων λόγω λανθασμένης εκτέλεσης της Παραγγελίας σας

Στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, που έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας μπορεί να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο εφόσον το επιθυμείτε και υπάρχει διαθεσιμότητα ή να σας προτείνει εναλλακτικά την αποστολή άλλου προϊόντος. Υπάρχει επίσης, δυνατότητα για πλήρη επιστροφή χρημάτων στην απόδειξη εφόσον τηρηθούν οι «Γενικές Οδηγίες – Προϋποθέσεις» που αναφέρονται ανωτέρω.  Η επιστροφή χρημάτων γίνεται σε λογαριασμό Τραπέζης που έχει έδρα την Ελλάδα και που θα μας υποδείξετε εσείς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει επιτυχώς με τον πελάτη μετά την παραλαβή του προϊόντος. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση μεταξύ τράπεζας και πελάτη. Εάν το προϊόν που θα επιστραφεί είναι μέρος παραγγελίας, το ποσό που θα καταβληθεί είναι το κόστος του προϊόντος και όχι τα τυχόν έξοδα αποστολής που μπορεί να έχουν χρεωθεί για την εκτέλεση της αρχικής ολόκληρης παραγγελίας.

Επιστροφή – Αλλαγή Προϊόντων που θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση

Πριν από κάθε αποστολή πραγματοποιείται έλεγχος ώστε να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που φτάνουν στα χέρια των πελατών βρίσκονται σε άριστη ποιοτικά κατάσταση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310 75 18 34 ή με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στον ιστότοπο www.petshug.gr, πριν το επιστρέψετε σε εμάς. Στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα που εκτιμάτε ότι έχουν ελάττωμα ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο. Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερωθείτε με τον τρόπο που θα μας υποδείξετε ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση του ζητήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας μπορεί να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο εφόσον το επιθυμείτε και υπάρχει διαθεσιμότητα ή να σας προτείνει εναλλακτικά την αποστολή άλλου προϊόντος. Υπάρχει επίσης, δυνατότητα για πλήρη επιστροφή χρημάτων στην απόδειξη εφόσον τηρηθούν οι «Γενικές Οδηγίες – Προϋποθέσεις» που αναφέρονται ανωτέρω.  Η επιστροφή χρημάτων γίνεται σε λογαριασμό Τραπέζης που έχει έδρα την Ελλάδα και που θα μας υποδείξετε εσείς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει επιτυχώς με τον πελάτη μετά την παραλαβή του προϊόντος. Στην περίπτωση επιβεβαίωσης ελαττωματικού προϊόντος τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.  Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση μεταξύ τράπεζας και πελάτη. Εάν το προϊόν που θα επιστραφεί είναι μέρος παραγγελίας, το ποσό που θα καταβληθεί είναι το κόστος του προϊόντος και όχι τα τυχόν έξοδα αποστολής που μπορεί να έχουν χρεωθεί για την εκτέλεση της αρχικής ολόκληρης παραγγελίας.

Δικαίωμα Αναιτιολόγητης Υπαναχώρησης (επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων)

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παρέλαβε την παραγγελία του και αφού πρώτα επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  Αλλαγές γίνονται με τις τρέχουσες τιμές και το ποσό πίστωσης δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής.  Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και αφού διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση που στάλθηκε, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας μπορεί να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο εφόσον το επιθυμείτε και υπάρχει διαθεσιμότητα ή να σας προτείνει εναλλακτικά την αποστολή άλλου προϊόντος. Υπάρχει επίσης, δυνατότητα για πλήρη επιστροφή χρημάτων εφόσον τηρηθούν οι «Γενικές Οδηγίες – Προϋποθέσεις» που αναφέρονται ανωτέρω.  Η επιστροφή χρημάτων γίνεται σε λογαριασμό Τραπέζης που έχει έδρα την Ελλάδα και που θα μας υποδείξετε εσείς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει επιτυχώς με τον πελάτη μετά την παραλαβή του προϊόντος. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση μεταξύ τράπεζας και πελάτη. Στην περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης τα έξοδα αποστολής, τυχόν αντικαταβολής, επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων με τραπεζικό έμβασμα (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας) δεν ισχύει η παρακράτηση του 3%.

Για πληρωμές που καταβλήθηκαν για προϊόντα με κατάσταση διαθεσιμότητας «Κατόπιν παραγγελίας» ή για προϊόντα που δεν ήταν διαθέσιμα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προέβη στην προμήθειά τους κατόπιν αιτήματος του πελάτη δεν θα υπάρχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης.

Η παρούσα Πολιτική Επιστροφών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών του «www.petshug.gr» και ενιαίο σύνολο με αυτούς.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

  • Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Αλλαγών & Επιστροφών στο «www.petshug.gr»
  • Οι επιστροφές γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης
  • Εσωκλείστε απαραιτήτως τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη
  • Στείλτε το δέμα σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δώσαμε στη διεύθυνση :

PET’S HUG (ΓΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

Πρωτομαγιάς, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 75 18 34

Καλάθι αγορών
Ενημέρωσέ με Θα σας ενημερώσουμε όταν το προϊόν γίνει και πάλι διαθέσιμο. Παρακαλούμε αφήστε την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παρακάτω.

No fields found, please go to settings & save/reset fields

Scroll to Top
0